Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Thông Báo [Thông Báo] - Bảo trì ngày 29/04/2024

[Thông Báo] - Bảo trì ngày 29/04/2024

Các Chiến binh thân mến!

 

 Hắc Nguyệt Quyền Thần sẽ tiến hành bảo trì vào thời gian sau : 
 
Thời gian bảo trì dự kiến từ 13h00 đến 14h30 Ngày 29/04/2024.
 
Nội Dung Bảo Trì: 
  • Ổn đinh máy chủ.
  • Cập nhật các sự kiện mới.
 
Trong thời gian này, các Chiến binh có thể gặp sự cố sau:
Mất kết nối và không thể đăng nhập vào game
⚠️ Lưu ý: các Chiến binh nhớ thoát khỏi game trước giờ bảo trì để tránh gặp trường hợp đáng tiếc xảy ra nhé.
Mong các Chiến binh thông cảm vì sự bất tiện này