Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Thông Báo [Thông Báo] - Bảo trì ngày 27/02/2024

[Thông Báo] - Bảo trì ngày 27/02/2024

Các Chiến binh thân mến!

 Hắc Nguyệt Quyền Thần sẽ tiến hành bảo trì vào thời gian sau : 
 
Thời gian bảo trì dự kiến từ 5h00 đến 9h00 Ngày 27/02/2024.
 
Nội Dung Bảo Trì: 
Nâng cấp Hệ Thống
Ổn Đinh Máy Chủ
 
Trong thời gian này, các Chiến binh có thể gặp sự cố sau:
Mất kết nối và không thể đăng nhập vào game
⚠️ Lưu ý: các Chiến binh nhớ thoát khỏi game trước giờ bảo trì để tránh gặp trường hợp đáng tiếc xảy ra nhé.
 
Mong các Chiến binh thông cảm vì sự bất tiện này