Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Hướng Dẫn Mua các gói thông qua Multi-Pay

Mua các gói thông qua Multi-Pay

Trong trường hợp các Chiến Binh còn số dư trong Dzo Ví nhưng muốn thay đổi hình thức thanh toán thông qua Google Store/App Store. Hoặc số dư trong ví không đủ nhưng chưa mua thêm DzoDong/DzoCoin được. Các Chiến binh có thể thực hiện các thao tác sau để linh động chuyển đổi qua hình thức thanh toán trực tiếp thông qua Google Store/App Store.
 
Ấn vào gói muốn mua, giao diện thanh toán sẽ hiện lên.
Chọn “Hủy” để chuyển sang giao diện thanh toán thông qua Google Store/App Store
Tiến hành thanh toán thông qua Google Store/App Store như thông thường.
Gói sẽ được chuyển thẳng vào nhân vật.