Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Hướng Dẫn Hệ Thống Đặc Quyền

Hệ Thống Đặc Quyền

Trong Hắc Nguyệt Quyền Thần, khi Chiến binh mua các gói nạp, sẽ nhận được điểm VIP tương ứng.
Khi điểm VIP đạt mốc nhất định, Chiến binh sẽ tăng cấp VIP và nhận đặc quyền VIP tương ứng.
 
Tỉ lệ quy đổi
Đặc Quyền Điểm VIP cần Android/Appstore Webshop/Dzodong-DzoCoin
1 150 54.000đ 38,000đ
2 450 135.000đ 95.000đ
3 1500 473.000đ 333.000đ
4 3000 872.000đ 612.000đ
5 4500 1.271.000đ 891.000đ
6 7500 2.106.000đ 1.486.000đ
7 12000 3.510.000đ 2.480.000đ
8 22500 6.494.000đ 4.574.000đ
9 45000 12.908.000đ 9.068.000đ
10 75000 21.898.000đ 15.139.000đ
11 120000 34.807.000đ 24.088.000đ
12 180000 51.447.000đ 35.678.000đ
13 300000 82.724.000đ 57.567.000đ
14 450000 127.833.000đ 89.226.000đ
15 750000 210.557.000đ 146.763.000đ

 

Đặc Quyền 1

Đặc Quyền 2

Đặc Quyền 3

Đặc Quyền 4

Đặc Quyền 5

Đặc Quyền 6

Đặc Quyền 7

Đặc Quyền 8

Đặc Quyền 9

Đặc Quyền 10

Đặc Quyền 11

Đặc Quyền 12

Đặc Quyền 13

Đặc Quyền 14

Đặc Quyền 15