Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Hướng Dẫn Giới thiệu Tính năng: Xưởng Đặt Hàng

Giới thiệu Tính năng: Xưởng Đặt Hàng

Xưởng Đặt Hàng

Hệ thống Chế tạo Mảnh Vũ khí.

Dùng để chế tạo các mảnh Vũ khí hạng R >> SR >> SSR

Chiến Binh có thể đặt đơn và nhận các mảnh Vũ khí theo các hạng trên.

Khi đơn hàng đã hoàn tất, có thể nhận

Vũ khí hạng R: nhận 10 mảnh

Vũ khí hạng SR: nhận 10 mảnh

Vũ khí hạng SSR: nhận 5 mảnh

 

Hắc Nguyệt Quyền Thần

Action RPG Nhập Vai Hành Động Nhịp Độ Cao 2023