Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Hoạt Động Sự Kiện Thời Trang Giới Hạn: Thương Lam Hỗn Độn

Sự Kiện Thời Trang Giới Hạn: Thương Lam Hỗn Độn


TRANG PHỤC GIỚI HẠN: THƯƠNG LAM HỖN ĐỘN.

Trở thành chủ sở hữu của bộ trang phục thời trang siêu hiếm cấp SSR một cách dễ dàng. Chỉ cần làm theo các nhiệm vụ và thu thập tất cả các Tích điểm Thời Trang.

Nhận thưởng vô số Ám Tinh và trang phục thời trang độc quyền Thương Lam Hỗn Độn.