Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Hoạt Động Sự kiện Nạp Mỗi Ngày

Sự kiện Nạp Mỗi Ngày

NẠP MỖI NGÀY
 
Thời gian: 05:00 ngày 30 tháng 1 - 05:00 ngày 6 tháng 2
 
Mỗi ngày trong thời gian sự kiện, người chơi mua liên tiếp các gói mệnh giá 19k mỗi ngày sẽ nhận được phần quà bonus:
- Ngày 1: Thuốc Thể Lực*3, Phiếu Vũ Khí*1
- Ngày 2: Thuốc Thể Lực*3, Phiếu Vũ Khí*1
- Ngày 3: Thuốc Thể Lực*3, Phiếu Vũ Khí*3
- Ngày 4: Thuốc Thể Lực*3, Phiếu Vũ Khí*5, Phiếu Thời Trang*60
 
Lưu ý: Không áp dụng khi mua các gói Webshop.