Hắc Nguyệt Quyền Thần

Hộp Tinh Không

Mở khi nhân vật đạt cấp độ 14.


Khi tham gia, Chiến binh sẽ được nhận ngẫu nhiên các vật phẩm trong trò chơi. Có cơ hội nhận được trang phục thời trang hiếm, danh hiệu hiếm và nhiều vật phẩm khác nhau.

Đặc biệt mở lần thứ 10 chắc chắn bạn sẽ nhận được vật phẩm có giá trị.
Ngoài ra nếu nhận được một thú cưng đã có, sẽ được quy đổi thành Kẹo mút hỗ trợ nâng cấp Thú Cưng. Tương tự đối với Hộ Thể sẽ được đổi thành 60 mảnh.