Hắc Nguyệt Quyền Thần

Hoàn Trả CBT

🔥NẠP CLOSE BETA - HOÀN TRẢ 100% VÀ NHẬN THÊM ÁM TINH🔥
 
⏰Thời gian: 12:00 12/10/2023 - 10:00 16/10/2023
💠 Nội Dung: Trong thời gian sự kiện CBT khi nạp đạt mốc và mua các gói quà trong game sẽ được hoàn trả 100% giá trị của gói đã mua đồng thời còn nhận thêm Ám Tinh lên 500% giá trị đã nạp.
 
💵 Điều kiện nhận được hoàn trả:
✅ Mỗi người chơi chỉ nhận quà 1 lần/1 server.
✅ Mỗi tài khoản chỉ nhận quà 1 lần. 
 
🎁Mốc hoàn trả cụ thể:
Hoàn trả 100% khi OBT
Gói Mua : Khi mua vật phẩm trong game bằng IAP hoặc DCoin sẽ hiển thị tên gói mua giống như hình 
Mua Bằng IAP:
Mua Bằng DCoin