Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Hoạt Động Gói Huấn Luyện

Gói Huấn Luyện

Gói Huấn Luyện hay Battle Pass là gói mà Chiến Binh nên sở hữu khi tham gia Hắc Nguyệt Quyền Thần
Điểm huấn luyện có thể nhận được từ các nhiệm vụ hàng ngày, hoạt động. Có thể nhận phần thưởng dựa trên các mốc cấp độ của Huấn Luyện. Phần thưởng vô cùng phong phú, thời trang và nhiều Ám Tinh.

Triệu Thần Khiển Quỷ: Đạt cấp 20 để mở chức năng này.

Hoàng Hôn: Đạt cấp 60 để mở chức năng này.