Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Cập Nhật [BIG UPDATE] Bản Cập Nhật Mới 29/02/2024

[BIG UPDATE] Bản Cập Nhật Mới 29/02/2024

Bản Cập Nhật Hắc Nguyệt Quyền Thần
29 tháng 2 năm 2024

Mở Khóa Cấp Độ 110


Phó Bản mới "Cầu Cảng Thời Quang"
 

Thử thách mới dành cho người dũng cảm Khám Phá Phó Bản và nhận được các trang bị cao hơn.


KHIÊU CHIẾN QUÁI THÚ
Phó bản mới trong Khiêu Chiến Quái Thú, cấp 90 – 110

Tham gia Khiêu Chiến Quái Thú để nhận vật phẩm chế tạo trang bị cấp 90 và 110 mới.


 


CHẾ TẠO TRANG BỊ cấp 90 và 110.
Mở khóa chế tạo trang bị mới, tăng cường khả năng và trở nên mạnh mẽ hơn.


THÍ LUYỆN VÀNG
Tháp Thử Luyện mở thêm chế độ Thí Luyện Vàng 


Chỉ số THỜI TRANG

Chiến binh sẽ được tích lũy các chỉ số dựa theo số lượng thời trang đang sở hữu, giúp nâng cao lực chiến hơn.