Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Cập Nhật [07/06/2024] Thay đổi mệnh giá quy đổi DzoCard và iSec sang DzoCoin

[07/06/2024] Thay đổi mệnh giá quy đổi DzoCard và iSec sang DzoCoin

Các Chiến Binh thân mến!!

Áp dụng từ 8:00 sáng ngày 07/06/2024, các mệnh giá quy đổi từ thẻ DzoCard và iSec sang DzoCoin sẽ áp dụng như sau:

Quy đổi từ DzoCard:

Quy đổi từ iSec: