Hắc Nguyệt Quyền Thần

Trang chủ Tin tức Hướng Dẫn Nhận Quà Sự Kiện Hoàn Trả CBT

Nhận Quà Sự Kiện Hoàn Trả CBT

Người chơi tham gia CBT khi nạp đạt mốc và mua các gói quà trong game sẽ được hoàn trả 100% giá trị của gói đã mua đồng thời còn nhận thêm Ám Tinh lên 500% giá trị đã nạp. 

💵 Điều kiện nhận được hoàn trả:
✅ Mỗi người chơi chỉ nhận quà 1 lần/1 server.
✅ Mỗi tài khoản chỉ nhận quà 1 lần. 
 
Phần quà hoàn trả Ám Tinh và Voucher tương ứng với các gói đã mua trong thời gian CBT.