Người chơi đã đăng ký và hoàn thành các yêu cầu sẽ nhận được phần thưởng khi ra mắt OBT.

Tất cả các thông tin thu thập được sẽ được sử dụng cho mục đích chỉ xác minh danh tính và xác nhận đăng ký. Dữ liệu của bạn sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ người và tổ chức nào khác khi đăng ký. Bạn có thể xem chính sách bảo mật và các điều khoản của thỏa thuận ở đây.
Các phần thưởng sẽ được tự động chuyển đến hộp thư trong trò chơi của bạn sau 7 ngày kể từ khi trò chơi chính thức ra mắt.
Người chơi sẽ nhận được phần thưởng ở mọi cấp độ khi hoàn thành đăng ký.

Pre-registration is now open today, offering a chance to win various prizes in the classic Black Moon Action RPGs. Pre-register for Black Moon now.